مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب تزریقات درمنزل مجیدیه

خدمات پرستار خانگی مجیدیه

  مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار شماره پروانه : 406430 تاریخ اخذ مجوز: 1389 نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران نام شبکه : ستاد معاونت درمان–دانشگاه شهید بهشتی آدرس دفتر مرکزی: تهران – ولیعصر – نبش فاطمی- پشت مترو – پ6 واحد9   ما مرکزی پذیرفته شده و قابل اعتماد برای ارائه خدمات مراقبتی در منزل هستیم ،...