برچسب: بیماری اختلالات دوقطبی

آذر ۲۲, ۱۳۹۶

  اختلالات دوقطبي با عنوان افسردگي شيدائي نام برده مي‌شد.   همانگونه که از نام قبلي استنباط مي‌شود کسي که دچار اختلال دوقطبي است دچار نوسانات خلقي شديد ميباشد.اين نوسانات معمولا هفته ها يا ماها طول ميکشد و با انچه مردم عادي در زندگي روزمره تجربه ميکنند بسيارمتفاوت است. خلق افسرده: احساس شديد افسردگي خلق شيدا: احساس شادماني بسيار و نااميدي خلق مختلط: به عنوان مثال خلق افسرده همراه با بيقراري و فعاليت بيش از اندازه ناشي از شيدائي.   شيوع اختلالات دو قطبي:   در حدود يک نفر از هر ۱۰۰ بزرگسال در طول زندگي خود دچار اين اختلال مي‌گردد. معمولا اين اختلالات بعد از سنين نوجواني اتفاق مي‌افتد. در سنين بالاتر از ۴۰ سال اين اختلالات غير معمول است. مردان و زنان به يک اندازه در معرض ابتلا به اين اختلالات قرار دارند.   انواع اختلال دو قطبي اختلال دو قطبي نوع ۱ حد اقل يک دوره خلق شيدا به مدت يک هفته وجود دارد.اگرچه بيشتر مبتلايان دوره افسردگي را هم تجربه مي‌کنند ولي بعضي از انها فقط دوره شيدائي را تجربه مي‌کنند.   دوره هاي شيدايي بدون درمان بين ۳ تا ۶ ماه به طول مي‌انجامند.دوره‌هاي افسردگي در صورتي که مداوا نشوند ۶-۱۲ ماه ادامه پيدا مي‌کنند.   اختلال دو قطبي نوع ۲   در اين نوع بيش