برچسب: بیمارستان زدگی

شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
بیمار و پزشک

اغلب مردمی که در جوامع صنعتی زندگی می کنند، حداقل یک بار در طول زندگی خود در بیمارستان پذیرش می شوند. برای عده ای از مردم بیمارستان زدگی ممکن است یک نمای منظم و دائمی از زندگیشان باشد. بیمارستان زدگی با تغییراتی در نظم روزانه و فقدان استقلال و از دست دادن خلوت شخصی همراه است. محققان اثرات روانشناختی بیمارستان زدگی را روی بیماران مورد بررسی قرار داده و پی بردند که از لحظه پذیرش، بیماران اضافه بر بیماری یا اختلال شان، اضطراب را نیز تجربه می کند. آن ها همچنین علاوه بر بیمارستان زدگی و نگرانی توأم با نقش اجباری که باید در وضعیت تمام نشدنی باقی بمانند، گیجی را نیز تجربه می کنند. همزمان از بیمار انتظار می رود که یار و همکار مشاور باشد و نقش وابستگی خود را بدون اینکه زیاد التماس کند، آشکار نماید. بیماران، هنگامی که از لحاظ جسمانی در بستر بیماری هستند ممکن است علائم مختلف روانشناختی مثل افسردگی و اضطراب را نیز نشان دهند. دغدغه مربوط به نتیجه آزمایشات و جراحی ممکن است بیخوابی (الگوهای آشفته خواب)، ترس، کابوس های شبانه و ناتوانی را در تمرکز حواس به دنبال داشته باشد. به علاوه ارتباط بین بیماران و پرسنل بیمارستان ممکن است به این اضطراب ها بیفزاید. مخصوصا موقعی که اطلاعات به وسیله کادر بیمارستان به علت احتمال ترسی از سوءتعبیر یا اضطراب بیشتر آن ها از بیماران دریغ می شود.

بیمارانی که شاکی هستند و ب