مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب ایدز

چگونگی مراقبت از بیماران HIV

راهنمای نگهداری و مراقبت از افراد آلوده به ویروس ایدز در خانه بسياری از بيماران برای مدتهای طولانی قادرند زندگی فعالی بدون نياز به بستری شدن در بيمارستان نداشته باشند. پرستاری از بيماردر خانه هم هزينه كمتری را در بر دارد و هم احساس آرامش، آسايش  و استقلال بيشتری برای بيماران به ارمغان خواهند آورد. همچنين مشاهده شده است...