خدمات پرستاری تخصصی در منزل

 

برای بیمارانی که تازه از بیمارستان ترخیص می شوند یا نیاز به مراقبت و پرستاری در منزل دارند ، اعزام نیروهایی کارآزموده و مجرب سبب بهبود فرآیند نقاهت این بیماران می شود مرکز پرستاری توان پرستار با اعزام پرستاران  باتجربه خدمات زیر را ارئه می دهند :

  • نمونه گیری خون وادرار
  • تزریقات
  • پانسمان
  • سرم تراپی
  • سونداژ
  • ساکشن
  • شستشوی معده وگذاشتن   NGT