پوشش ضعیف رسانه های داخلی از اعتراضات صنفی پرستاری کشور

تیر ۱۲, ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار خانه پرستار جواد توکلی فعال صنفی طی یاداشتی نوشت: در روزگار رسانه و خبر و گردش اطلاعات ، انتشار هر خبری از هر رسانه ای کاملا ممکن است و کسی نمیتواند جلوگیر آن شود. مهم این هست که پرستاران بارها عدم اعتماد به بیگانگان و تکیه بر داشته های وجدانی و آرمانی و پایبندی به نظام اسلامی و حکومت مردمی را به اثبات رسانده اند. در جایی که رسانه ملی برای تهیه گزارش از اعتراضات و اعتصابات در کشور های غربی خبرنگار مخصوص اعزام میکند اما هیچ خبری از اعتراضات و تجمعات صنفی و مدنی در کشور خودمان را پوشش خبری نمی دهد . معلوم است  که پخش چند دقیقه خبر معمولی از رسانه های ان طرف آب به چشم می آید. اما مهم این هست که مردم ما بخوبی دوست و دشمن را تشخیص داده و مصالح ملی و دینی خود را کاملا بلد هستند و آنرا فدای نفوذ بیگانگان نخواهند کرد.

پرستاران هم هیچ گاه از قاطبه ی مردم ، جدا نبوده و نیستند.
متاسفانه عده ای که نان خود را در انگ زدن و امنیتی کردن اعتراضات قانونی پرستاران میدانند دائما بر طبل امکان سوء استفاده ی دشمن کوبیده و در صدد ایجاد رعب و تزلزل در صفوف بیداری و اگاهی پرستاران هستند. گویا اینان خود،  از طرفی به بیرون از مرزها پالس هایی را ارسال و سپس انگ آن را به دلسوزان واقعی و خیل عظیم نیروهای انقلابی و مردمی داخل زده تا در راه عدالتخواهی و پیگیری حقوق مدنی افراد و اصناف مختلف جامعه شک و تردید و اختلال ایجاد کنند.

ارسال شده در اخبار| برچسب ها:

پیام بگذارید