هویت پرستاری با صدور پروانه صلاحیت حرفه ای نمایان می شود

تیر ۱۵, ۱۳۹۷

توان پرستار:

عضو شورای عالی با اشاره به موافقت وزارت بهدئاشت با واگذاری صدور پروانه صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری (توان پرستار) گفت: این اقدام باعث خواهد شد هویت حرفه پرستاری بیش از پیش نمایان شود.

علیرضا گچ کوبان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری (توان پرستار) با بیان این‌که واگذاری صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای نشانه اعتماد وزارت بهداشت به نهاد صنفی پرستاری و سازمان نظام پرستاری (توان پرستار) است، گفت: البته در شرایط فعلی این موضوع دستاورد چندانی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان این‌که متأسفانه پرستاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان شهروند درجه ۲ بشمار می‌آید، در ادامه اظهار کرد: پرستاران بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال هویت‌یابی و شخصیت اصلی خود هستند نظیر فیزیوتراپ‌ها که با داشتن تعرفه برای هر خدمت فیزیوتراپی به هویت واقعی خود دست یافته‌اند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: پرستاران با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به‌دنبال اصلاح مسایل مالی و معیشتی خود نیستند بلکه آنچه برایشان درجه اهمیت بیشتری دارد دستیابی ۱۰۰ درصدی به هویت از دست رفته پرستاری هستند.

وی با انتقاد از برخی قوانین دست و پاگیر در کشور اظهار امیدواری کرد با اجرای امور در این مرحله بقیه روند واگذاری ادامه یابد تا نظیر نظام پزشکی هر پرستاری که قصد دارد وارد کار شود از همان ابتدا پروانه کار خود را که نشان از صلاحیت حرفه‌ای اوست دریافت کند.

 

www.tavanparastar.com

=

توان پرستار، مرکز پرستاری از بیماران شما در منزل
منبع: http://ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/14886/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af.aspx

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید