نقش راهنماهای بالینی در کاهش هزینه سازمان‌های بیمه‌گر

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

«توان پرستار»>سلامت>معاون درمان وزارت بهداشت گفت: کاهش هزینه‌ها و اجرای راهنماهای بالینی نیازمند بستر الکترونیک است که به تدریج ایجاد می‌شود.

به گزارش «توان پرستار»، دکتر قاسم جان بابایی درباره راهنماهای بالینی و نقش آن در کاهش هزینه‌های نظام سلامت گفت: کاهش هزینه‌های نظام سلامت توسط راهنماهای بالینی و گایدلاین‌ها در جهان اثبات شده، اما این موضوع به تنهایی تضمین کننده کاهش هزینه‌ها نیست.

وی افزود: کاهش هزینه‌ها و اجرای راهنماهای بالینی نیازمند بستر الکترونیک است که به تدریج ایجاد می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت(Health insurance)، جان بابایی با بیان این‌که بیمه‌ها باید با فراهم کردن بستر الکترونیک، راهنماهای بالینی را اجرا کنند، اظهار کرد: نوشتن راهنماهای بالینی بر عهده وزارت بهداشت و اجرای آن بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است.

معاون وزیر بهداشت گفت: مورد دیگر نظارت و پایش است که اگر کسی مخالف گایدلاین‌ها عمل کرد باید با او برخورد شود. در نتیجه اگر تمام این موارد در کنار هم رعایت شود می‌تواند به کاهش هزینه‌های نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر کمک کند.

توان پرستار » خدمات پرستاری…
برچیده از: شفا آنلاین

پیام بگذارید