انتقاد از کنار گذاشتن گروه اتاق عمل از مراکز خدمات پرستاری در منزل

تیر ۱۲, ۱۳۹۷

حسین علی نسائی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به نقش اتاق عملی ها در مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل گفت: در مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل گروه اتاق عمل کنار گذاشته شده است . 

وی با بیان این که در بخش های مختلف مراکز درمانی از گروه های مختلف پرستاری استفاده می شود که در صورت بروز مشکل بیمه ها نیز پاسخگو نبوده،اظهار داشت: بنابراین اگر رشته اتاق عمل جز پرستاری محسوب می شود باید در خصوص تمام موارد مشمول قوانین این حرفه شود اما متاسفانه این امر اجرایی نمیشود. 

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به نادیده گرفته شدن رشته های اتاق عمل و هوشبری در مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل افزود: متاسفانه به این افراد مجوز جهت تاسیس این گونه مراکز داده نمی شود . 

وی با بیان این که شرایط در سطح جامعه باید برای حضور پرسنل اتاق عمل و هوشبری فراهم شود، تصریح کرد: این گروه ها از اعضای اصلی سازمان نظام پرستاری محسوب می شوند بنابراین باید قوانینی که برای پرستاران است برای زیر مجموعه های این رشته نیز اجرایی شود زیرا عدم اجرای این قوانین باعث بروز شکاف در جامعه پرستاری می شود 

ارسال شده در اخبار| برچسب ها:

پیام بگذارید