ارائه توضیحات در خصوص ویزیت بیماران توسط پرستاران

تیر ۱۸, ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر اصغر دالوندی، گفت: منظور بنده از ويزيت و غربالگري سلامت، ويزيت بجاي پزشكان نيست و اين يك جو سازي رسانه اي است و يا سو برداشت تخصصي بوده است، بلكه پرستاران مي توانند بعنوان نيروهاي مكمل سلامت در ارزيابي يا assessment اوليه فرد، يا خانواده (home visit) و كار با گروه ها با جمع اوري اطلاعات، تشخيص مشكلات، تهيه و تدوين برنامه مراقبت در صورت برخورد با موارد خاص زمينه را براي ارجاع موارد و تشخيص دقيق تر پزشكان فراهم نمايند.

وی افزود: محوركار پرستاران مراقبت است و اين مراقبت صرفا در محيط بيمارستان نمي باشد، بلكه در خانواده و ساير محيط هاي درماني مثل مراكز سالمندي، مراقبت هاي تسكيني، مراقبت طولاني مدت مي تواند توسعه يابد.

ارسال شده در اخبار| برچسب ها:

پیام بگذارید